Prenájom reklamných plôch

PRENÁJOM REKLAMNÝCH PLÔCH

Vo svojej ponuke zahŕňame reklamné plochy na LED obrazovkách a KLIP rámoch, pri ktorých sa pohybuje vysoký počet návštevníkov zdravotníckych zariadení, obchodných centier, alebo detských hracích centier.

Využívame komunikačný kanál wait marketing alebo tzv. REKLAMU PRI ČAKANÍ. . Čakajúci ľudia majú absolútnu vnímavosť voči mediálnemu prostrediu a majú čas premýšlať o sledovanom obraze. Našim cieľom je prepojiť Vášho potenciálneho klienta s Vašim e-shopom, webovou stránkou, či  soc. sieťami v správnom čase.

Zdravotnícke zariadenia

 v čakárňach rôznych lekárov rôznych špecializácií, umožňujeme našim klientom a partnerom, osloviť širokú cieľovú skupinu.

Priemerná dĺžka zotrvania ľudí je približne 100 minút. 

Na všetkých TV máme umiestnenú kameru, ktorou umelá inteligencia deteguje tváre a tak po odvysielanom mesiaci reportujeme skutočné videnia práve vášho reklamného spotu. 

Vďaka kamerám sme od januára 2019 získali štatistiky cez 3 200 000 videní za 1 a pol roka!

OC Aupark, Košice  

V obchodných centrách spojíme Vašu značku s luxusným prostredím OC Aupark a oslovíme širokú škálu ľudí, čakajúcich vo výťahoch.

V priestore oboch výťahov sa nachádzajú dva kusy vysoko kvalitných full HD LED obrazoviek s efektom „zrkadla“. Prvá obrazovka je rozdelená na tri tretiny reklamného priestoru a je len na Vás, koľko tretín reklamnej plochy si vyberiete (viď foto). Druhá obrazovka vysiela reklamné spoty na celej obrazovke. (pozn.: Jedna reklamná plocha sa rozumie ako plocha v oboch výťahoch súčasne.)

Priemerná dĺžka zotrvania ľudí vo výťahoch je 45 sekúnd. 

Mesačná návštevnosť výťahov je viac než 30 000 ľudí.

Detské hracie centrá

Vaši potenciálni klienti rôznej vekovej kategórie, či už ako doprovod, alebo čakajúci na dieťa, upriamujú pozornosť na sledovaný obraz, čím opäť využívame efekt WAIT MARKETINGU.

Priemerná dĺžka zotrvania ľudí je 120 minút. 

Návštevnosť týchto centier za mesiac je viac ako 25 000 ľudí.