Prešov - nemocničný komplex

Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Jána Hollého 14

            15 obrazoviek

            * Úrazová chirurgia, pohotovosť - suterén - 1 ks

            * Gastroenterológia - suterén - 1 ks

            * Vstupná hala, bufety - prízemie - 1 ks

            * Anesteziológia, Pracovná zdravotná služba - prízemie - 1ks

            * Cievna chirurgia - prízemie - 1 ks

            * Ortopedický pavilón - 1 ks  

            * USG, RTG, CT, mamografia - 1. posch. - 1 ks

            * Urológia - 7. posch. - 1 ks

            * Detský pavilón - prízemie - 2 ks

            * ODCH - Onkológia - 1 ks

            * Psychoterapeutický pavilón - 1 ks

            * Geriatrický pavilón - vstupná hala - čakáreň - prízemie - 1 ks

                                                 - Hematológia - 1 ks

                                                 - Detská očná ambulancia, cievna ambulancia - 1 ks

Neštátne zdravotnícke zariadenie, Sládkovičova 25, Prešov

2 obrazovky
* Všeobecní lekári prízemie, 1ks

* Psychiatria a Ortopédia, 1.posch., 1ks

Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať