Poliklinika Východ

Maršala Koneva 1, Košice

7 obrazoviek
* Pediatria, prízemie, 1ks
* Praktický lekár pre deti a dorast, 1. pos., 2ks
* Stomatológia - zubná ambulancia, 1.pos., 2ks
* Očná ambulancia, 2.pos., 2ks
 

Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať