Poliklinika nad Jazerom

Spišské námestie 2400/4, Košice

6 obrazoviek
* Praktický lekár pre deti a dorast, 1. pos., 1ks
* Praktický lekár pre dospelých, 1. pos., 1ks
* Praktický lekár pre dospelých, 1. pos., 1ks
* Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, 1. pos., 1ks
* Stomatológia - zubná ambulancia, 2. pos., 1ks
* Rehabilitácia, Fyzioterapia, 2. pos., 1ks

Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať