KONTAKT

Mediem production s.r.o.
sídlo: Mäsiarska 33, 040 01 Košice
prevádzka: Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 50 624 261
DIČ: 2120397642   IČ DPH: SK2120397642
Vložka číslo:  40397/V
číslo účtu IBAN:
SK6911000000002948032380

 

vedenie spoločnosti: Mgr. Laura Veliká

+421 905 157 372 

obchodné zastúpenie: Monika Gergelyová

+421 919 366 292

e-mail: vedenie: riaditel@mediemproduction.sk
obchodné zastúpenie: info@mediemproduction.sk

 

VÝHODY

Priemerná dĺžka zotrvania ľudí v zariadeniach je približne 100 minút. Klienti sa vďaka tomuto času nemusia zaoberať nástrahami pracovných povinností, stávaju sa vnímavejší voči okoliu a nerušene čakajú. Tu prichádzame na rad my. Zaujmeme ich predovšetkým vkusnou reklamou a napomáhame im na istý čas rozptýliť sa.


  • Vysoko estetické vnímanie reklamy umiestnenej na atraktívnych miestach.
  • Veľká návštevnosť a koncentrácia ľudí počas čakania.
  • Efektívne oslovenie ľudí vašim produktom.
  • Široký prierez cieľovými skupinami.
  • Nízke naklady.
  • Výmena a doplňovanie materiálov.
  • Úspešná lokalita pre reklamu.
  • Široká ponuka plôch po Slovensku.
SLUŽBY

Reklamný priestor je v podobe:  zaklápacích reklamných tabúľ, vyrobených z odľahčeného eloxovaného hliníku, kde je umiestnená reklama chránená plastovou fóliou zaručujúca dobrú viditeľnosť a zároveň je chránená proti zrkadlovému efektu. Na zákade toho sa považujú za nosiče trvalej reklamy. Reklamné tabule sú o veľkoti A1 (594x841mm), LED TV obrazoviek, veľkost 40'' full HD a reklamných TOTEMOV, velkost 55'' full HD

Reklamné tabule

Aktuálny zoznam voľných klip rámov je dostupný na vyžiadanie e-mailom na info@mediemproduction.sk

Reklamné obrazovky