KONTAKT

Mediem production s.r.o.
sídlo: Mäsiarska 33, 040 01 Košice
prevádzka: Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 50 624 261
DIČ: 2120397642   IČ DPH: SK2120397642
Vložka číslo:  40397/V
číslo účtu IBAN:
SK6911000000002948032380

telefón: 055/ 728 76 34
vedenie spoločnosti: +421905 157 372 
obchodné zastúpenie: +421908 517 570
+421 919 342 113

e-mail: vedenie: riaditel@mediemproduction.sk
obchodné zastúpenie: info@mdiemproduction.sk

Marketing manager- Mgr. Laura Velika
mobil: 0905 157 372 tel.: 055/ 728 76 34
e-mail: info@mediemproduction.sk

VÝHODY

Priemerná dĺžka zotrvania ľudí v zariadeniach je približne 100 minút. Klienti sa vďaka tomuto času nemusia zaoberať nástrahami pracovných povinností, stávaju sa vnímavejší voči okoliu a nerušene čakajú.Tu prichádzame na rad my . Zaujmeme ich predovšetkým vkusnou reklamou a napomáhame im na istý čas rozptýliť sa.


  • Vysoko estetické vnímanie reklamy umiestnenej na atraktívnych miestach.
  • Veľká návštevnosť a koncentrácia ľudí počas čakania.
  • Efektívne oslovenie ľudí vašim produktom.
  • Široký prierez cieľovými skupinami.
  • Nízke naklady.
  • Výmena a doplňovanie materiálov.
  • Úspešná lokalita pre reklamu.
  • Široká ponuka plôch po Slovensku.
SLUŽBY

Reklamný priestor je v podobe:  zaklápacích reklamných tabúľ, vyrobených z odľahčeného eloxovaného hliníku, kde je umiestnená reklama chránená plastovou fóliou zaručujúca dobrú viditeľnosť a zároveň je chránená proti zrkadlovému efektu. Na zákade toho sa považujú za nosiče trvalej reklamy. Reklamné tabule sú o veľkosti A0 (841 x1189mm), B1 (707x1000mm), A1 (594x841mm), A2 (420x594mm), LED TV obrazoviek, veľkost 40'' full HD a  reklamných TOTEMOV, velkost 55'' full HD

Reklamné tabule

Čoskoro doplníme kompletný zoznam našich reklamných tabúľ a ich špecifikácie.

Reklamné obrazovky